سید علی احمدی حسینی

 

مهندس علی احمدی

مدرس آموزش تعمیرات نرم افزار موبایل آموزشگاه زانکو

مدیر افتخاری سابق انجمن OPDA

عضو فعال انجمن جهانی XDA

0/5 (0 نظر)