مهندس علی احمدی

مدرس آموزش تعمیرات نرم افزار موبایل آموزشگاه زانکو

مدرس بیش از 100 دوره حضوری آموزش تعمیرات نرم افزاری موبایل در تهران

مدیر و موسس وبسایت موبولوژی

مدیر بازنشسته انجمن تخصصی موبایلستان

رضایت بیش از 98% کارآموزان دوره های آموزشی

مدیر افتخاری سابق انجمن OPDA

عضو فعال انجمن جهانی XDA

مدرس سابق دوره آموزش نرم افزار تخصصی موبایل چندین شرکت بزرگ

سید علی احمدی ، موبولوژی

بازدیدها: 2