سوگند صفری

سوگند صفری

مترجم و محتوا نویس

مجیدسالاری

مدیر دپارتمان سئو و دیجیتال مازکتینگ

سارا هجرانی

سارا هجرانی

مسئول صداگذاری و  محتوا گذار