امیر عبداله پور | مدرس کمانچه آموزشگاه موسیقی زانکو

سابقه یادگیری و نوازندگی کمانچه به مدت 10 سال

یادگیری ویولن نوازی از سال 90 تا 94 نزد استاد محمد علی کشانی

یادگیری کمانچه از 94 تا 99 نزد استاد حمیدرضا آفریده

تسلط بر اکثر کتاب های تخصصی کمانچه

تسلط بر ردی آوازی و دستگاه های آوازی میرزا عبدالله

سابقه اجرا در گروه های مختلف

سال 94 اجرای موسیقی جوان دوره هنرجوی های برتر آموزشگاهی با ویلون

سال ۹۷ اجرای همایش های برج میلاد همراه با گروه موسیقی سورنا

سال ۹۷ اجرا نفرات برتر آموزشگاها فرهنگسرای طریقت قیطریه

سال ۹۸ جشنواره موسیقی جوان

سال ۹۸ اجرای گروهی فرهنگسرای اشراق با گروه سورنا 

یادگیری موسیقی به صورت آموزشگاهی و در حال تحصیل موسیقی

مهارت ساخت موسیقی بی کلام

بداهه نوازی در دستگاه های مختلف موسیقی و…