مزایا و معایب استفاده از کد نویسی اختصاصی برای سایت