02191306316
0
محتوای سه تار
5

استخدام مدرس سه تار در آموزشگاه آنلاین زانکو

استخدام مدرس سه تار در آموزشگاه آنلاین زانکو آموزشگاه آنلاین زانکو در راستای گسترش فعالیت های خود و هم چنین یادگیری مجازی و ویدیوئی و حرفه ای موسیقی اقدام به عقد قرار داد همکاری با مدرس موسیقی حرفه ای در ...