روش های حل مشکل دوربین گوشی و رفع ارور متوقف شدن دوربین