حل مشکل بالا نیامدن گوشی و بوت لوپ بعد از ریست فکتوری