توپ های زیر چیپ bga بعد از ریبال باید چه شکلی باشند؟

100% رایگان
با دنبال کردن زانکو در شبکه های اجتماعی
آموزش ویدیویی روزاانه + تخفیف تپل