بعد از چند بار استفاده شابلون به خوبی داخل فیکسچر جا نمی گیرد