اگر بعد از ریبال کردن یکی از توپ ها به چیپ متصل نشده چه کار کنیم؟

100% رایگان
با دنبال کردن زانکو در شبکه های اجتماعی
آموزش ویدیویی روزاانه + تخفیف تپل