دوره آموزش گام به گام زبان برنامه نویسی c از مبتدی تا پیشرفته

دوره آموزش گام به گام زبان برنامه نویسی c سی از مبتدی تا پیشرفته

دوره آموزش گام به گام زبان برنامه نویسی c از مبتدی تا پیشرفته

سوالات متداول دوره برنامه نویسی با زبان سی c

بله این دوره براساس نیاز تمامی کاربران طراحی شده است

دانشگاه تهران دانشکده جغرافیا

سرفصل های دوره طراحی سایت با وردپرس در اصفهان

مقدمات زبان سی:

انواع داده ها

چگونگی تعریف متغیرها

آشنایی با نحوه مقدار دهی متغیرها

معرفی عملگرهای محاسباتی ، رابطه ای ، منطقی ، بیتی و نحوه استفاده از آن ها

تقدم عملگرها در برنامه نویسی سی C

آشنایی با ساختار برنامه نویسی زبان سی

ورودی و خروجی داده ها در زبان سی

معرفی توابع printf , scanf

خواندن کاراکتر با استفاده از توابع getche(),getchar(),getch()

چاپ کاراکتر با استفاده از توابع putch(),putchar()

حلقه های تکرار و ساختارهای تصمیم گیری:

آشنایی با حلقه های تکرار for,while,do … while

آشنایی با کاربرد حلقه های تکرار تو در تو

آشنایی با ساختارهای تصمیم گیری if ,else if,switch

معرفی دستورهای break,continue,goto

آرایه ها و رشته ها در زبان سی C

تعریف آرایه و رشته و کاربرد آن ها

آشنایی با نحوه مقدار دهی به آرایه و رشته

جستجو در آرایه ها

معرفی توابع کاربردی جهت استفاده از آرایه ها و رشته ها در برنامه

توابع و برنامه نویسی ساخت یافته سی

آشنایی با روش های تابع نویسی

معرفی انواع توابع از نظر ورودی و خروجی

تعریف متغیرهای محلی و عمومی