دوره آموزش تعمیرات دستگاه ها تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی فنی و حرفه ای

دوره آموزش تعمیرات دستگاه های تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی مشخصات دوره آموزش کامل وجامع تعمیر تجهیزات دندان پزشکی مدت زمان…

7,000,000 تومان