حل مشکل گیرکردن و ماندن گوشی روی لوگو | هنگ گوشی موبایل روی لوگو