زانکو

مرجع آموزش علمی
با تکنیک های روز دنیا

آموزش طراحی

تخصصی با علم روز

آموزش موسیقی

همراه با جدید ترین متدها

آموزش تعمیرات

تخصصی با علم روز

آموزش معماری

تلفیق هنر و تکنولوژی

مرکز تعمیرات

موبایل ، لپتاپ ، ایسیو ، ماینر

واحد خدمات تعمیرات تجهیزات الکترونیکی