زانکو
زانکو
لیست توابع اکسل ، توابع اکسل 2016 ، توابع اکسل ، معرفی همه توابع اکسل ، معرفی فرمول های اکسل ، دانلود فرمولهای اکسل با مثال

لیست توابع اکسل 2016 | انواع توابع در اکسل | معرفی همه توابع اکسل | تمام فرمولهای اکسل با مثال

لیست همه توابع اکسل 2016 

در این بخش از آموزش رایگان اکسل 2016 آموزشگاه آنلاین زانکو قصد معرفی تک تک همه توابع اکسل به همراه مثال های کاربردی از این توابع در خدمت شما کاربران عزیز سایت زانکو هستیم.

روی حرف اول تابعی که دنبالش میگردید کلیک کنید یا دکمه های Ctrl+F را همزمان فشار داده و چند حرف اول تابع را داخل نوار جستجو تایپ کنید. برای دریافت اطلاعت بیشتر درباره هر تابع روی نام تابع در ستون اول کلیک کنید.

توجه: جلوی بعضی فرمول‌ها عدد یک سال میلادی نوشته شده. این عدد نشان دهنده نسخه‌ای از اکسل است که آن تابع برای اولین بار در آن نسخه ارائه شده. بنابراین تابع مورد نظر در نسخه‌های قبلی موجود نیست.

مهم: ممکن است نتیجه محاسبات بعضی فرمول ها و بعضی توابع اکسل بین کامپیوترهایی که از ویندوز با معماری x86 یا x86-64 استفاده میکنند و آن هایی که ویندوز RT  مبتنی بر ARM دارند متفاوت باشد.

 

نام تابع

تابع ABS

تابع ACCRINT

تابع ACCRINTM

تابع ACOS

تابع ACOSH

تابع ACOT Excel 2013

تابع ACOTH Excel 2013

تابع AGGREGATE

تابع ADDRESS

تابع AMORDEGRC

تابع AMORLINC

تابع AND

تابع ARABIC Excel 2013

تابع AREAS

تابع ASC

تابع ASIN

تابع ASINH

تابع ATAN

تابع ATAN2

تابع ATANH

تابع AVEDEV

تابع AVERAGE

تابع AVERAGEA

تابع AVERAGEIF

تابع AVERAGEIFS 2019

تابع BAHTTEXT

تابع BASE 

تابع BESSELI

تابع BESSELJ

تابع BESSELK

تابع BESSELY

تابع BETADIST

تابع BETA.DIST Excel 2010

تابع BETAINV

تابع BETA.INV Excel 2010

تابع BIN2DEC

تابع BIN2HEX

تابع BIN2OCT 

تابع BINOMDIST

تابع BINOM.DIST Excel 2010

تابع BINOM.DIST.RANGE Excel 2013

تابع BINOM.INV Excel 2010

تابع BITAND Excel 2013

تابع BITLSHIFT Excel 2013

تابع BITOR Excel 2013

تابع BITRSHIFT Excel 2013

تابع BITXOR Excel 2013

تابع CALL

تابع CEILING

تابع CEILING.MATH Excel 2013

تابع CEILING.PRECISE 

تابع CELL

تابع CHAR 

تابع CHIDIST

تابع CHIINV

تابع CHITEST

تابع CHISQ.DIST Excel 2010

تابع CHISQ.DIST.RT Excel 2010

تابع CHISQ.INV Excel 2010

تابع CHISQ.INV.RT Excel 2010

تابع CHISQ.TEST Excel 2010

تابع CHOOSE

تابع CLEAN

تابع CODE

تابع COLUMN

تابع COLUMNS 

تابع COMBIN

تابع COMBINA Excel 2013

تابع COMPLEX 

تابع CONCAT 2019

تابع CONCATENATE

تابع CONFIDENCE 

تابع CONFIDENCE.NORM Excel 2010

تابع CONFIDENCE.T Excel 2010

تابع CONVERT 

تابع CORREL

تابع COS

تابع COSH

تابع COT Excel 2013

تابع COTH Excel 2013

تابع COUNT

تابع COUNTA

تابع COUNTBLANK

 

نوع تابع و توضیحات

ریاضی و مثلثات: ارزش مطلق یک عدد را گزارش میکند

مالی: بهره متعلقه اوراق بهادار که بهره دوره ای پرداخت میکند را گزارش میکند

مالی: بهره متعلقه اوراق بهادار که بهره را در سررسید پرداخت میکند را گزارش میکند

ریاضی و مثلثات: آرک کسینوس عدد را گزارش میکند

ریاضی و مثلثات:  کسینوس هذلولی معکوس را گزارش میکند

ریاضی و مثلثات: آرک کتانژانت عدد را گزارش میکند

ریاضی و مثلثات: آرک کتانژانت هذلولی عدد را گزارش میکند

ریاضی و مثلثات: مجموع یک لیست یا دیتابیس را گزارش میکند

جستجو و ارجاع: مرجع یک متن یا یک سلول را در ورک شیت گزارش میکند.

مالی: افت بهای هر دوره مالی را با استفاده از ضریب افت بها گزارش میکند

مالی: افت بهای هر دوره مالی را گزارش میکند

منطقی: اگر همه شناسه ها صحیح باشند خروجی TRUE را گزارش میدهد.

ریاضی و مثلثات: اعداد رومی را به اعداد عربی تبدیل میکند.

جستجو و ارجاع: تعداد موارد در یک مرجع را گزارش میدهد.

متن: حروف انگلیسی با عرض کامل (دو بیتی) یا کاتاکانا را در یک زنجیره کاراکتر به کاراکترهای نیم عرضی (تک بیتی) تبدیل میکند.

ریاضی و مثلثات: سینوس معکوس یک عدد را گزایش میدهد

ریاضی و مثلثات: سینوس هذلولی معکوس یک عدد را گزارش میکند

ریاضی و مثلثات: آرک تانژانت یک عدد را گزارش میکند

ریاضی و مثلثات: آرک تانژانت را از مختصات ایکس و ایگرگ گزارش میکند

ریاضی و مثلثات: تانژانت هذلولی معکوس یک عدد را گزارش میکند.

آماری: میانگین انحراف مطلق های نقاط داده را از میانگینشان گزارش میکند.

آماری: میانگین شناسه ها را گزارش میکند.

آماری: میانگین شناسه ها شامل اعداد، متون و ارزش های منطقی را گزارش میکند

آماری: میانگین (میانگین حسابی) همه سلول ها در محدوده ای که معیار داده شده را برآورده کند، گزارش میکند.

آماری: میانگین (میانگین حسابی) همه سلول هایی که چند معیار را برآورده میکنند را گزارش میکند.

متن: یک عدد را با استفاده از فرمت پولی بات ß به متن تبدیل میکند.

ریاضی و مثلثات: یک عدد را به با استفاده از مبنا (پایه) داده شده به متن تبدیل میکند.

مهندسی: تابع بسل  In(x) اصلاح شده را گزارش میکند.

مهندسی: تابع بسل Jn(x) را گزارش میکند.

مهندسی: تابع بسل Kn(x) اصلاح شده را گزارش میکند.

مهندسی: تابع بسل Yn(x) را گزارش میکند.

سازگاری: تابع توزیع تجمعی بتا را گزارش میکند. در اکسل 2007 این تابع از نوع آماری است.

آماری: تابع توزیع تجمعی بتا را گزارش میکند.

سازگاری: معکوس تابع توزیع تجمعی یک توزیع بتای خاص را گزارش میکند. در اکسل 2007 این تابع از نوع آماری است.

آماری: معکوس تابع توزیع تجمعی یک توزیع بتای خاص را گزارش میکند.

مهندسی: یک عدد دودویی را به دهدهی تبدیل میکند

مهندسی: یک عدد دودویی را به شانزدهگانی (hexadecimal) تبدیل میکند.

مهندسی: یک عدد دودویی را به هشت هشتی (octal) تبدیل میکند.

سازگاری: احتمال توزیع دوجمله ای جمله فردی را گزارش میکند. این تابع در اکسل 2007 از نوع آماری بود.

آماری: احتمال توزیع دو جمله ای جمله فردی را گزارش میکند.

آماری: احتمال یک نتیجه آزمایش را با استفاده از توزیع دوجمله ای گزارش میکند.

آماری: کمترین ارزشی که توزیع دو جمله ای تجمعی برای آن کمتر یا مساوی با ارزش ملاک است را گزارش میکند.

مهندسی: «Bitwise And» دو عدد را گزارش میکند.

مهندسی: عدد ارزش شیفت شده به چپ با بیت های مقدار-شیفت را گزارش میکند.

مهندسی: OR بیتی دو عدد را گزارش میکند.

مهندسی: ارزش عدد شیفت شده به راست با بیت های مقدار-شیفت را گزارش میدهد.

مهندسی: «انحصاری یا» بیتی دو عدد را گزارش میکند.

افزونه و اتوماسیون: دستور یک رویه را در یک کتابخانه لینک پویا یا منبع کد میدهد.

ریاضی و مثلثات: یک عدد را به نزدیک ترین عدد صحیح یا به نزدیک ترین چندبرابر معنی دار گرد میکند.

ریاضی و مثلثات: یک عدد را به نزدیک ترین عدد صحیح یا نزدیک ترین چند برابر معنی دار گرد میکند.

ریاضی و مثلثات: یک عدد را به نزدیک ترین عدد صحیح یا به نزدیک ترین چند برابر معنی دار گرد میکند. صرف نظر از علامت عدد، عدد گرد میشود.

اطلاعات: اطلاعات درباره فرمت، محل، یا محتوای یک سلول را گزارش میکند. این تابع در اکسل تحت وب در دسترس نیست.

متن: کاراکتر مشخص شده توسط عدد کد را گزارش میکند.

سازگاری: احتمال یک دامنه توزیع کای اسکوئر را گزارش میکند. در اکسل 2007 این تابع از نوع آماری بود.

سازگاری: معکوس احتمال یک دامنه توزیع کای اسکوئر را گزارش میکند. در اکسل 2007 این تابع از نوع آماری بود.

سازگاری: آزمون استقلال را گزارش میکند. در اکسل 2007 این تابع از نوع آماری بود.

آماری: تابع تراکم احتمال بتا تجمعی را گزارش میکند.

آماری: احتمال یک دامنه توزیع کای اسکوئر را گزارش میکند.

آماری: تابع تراکم اجتمال بتای تجمعی را گزارش میکند.

آماری: معکوس احتمال یک دامنه توزیع کای اسکوئر را گزارش میکند.

آماری: آزمون استقلال را گزارش میکند.

جستجو و ارجاع: یک ارزش را از لیستی از ارزش ها انتخاب میکند

متن: همه کاراکترهای غیرقابل چاپ را از متن حذف میکند.

متن: کد عددی اولین کاراکتر را در یک زنجیره متن گزارش میکند.

جستجو و ارجاع: عدد ستون یک مرجع را گزارش میکند.

جستجو و ارجاع: تعداد ستون های داخل مرجع را گزارش میکند.

ریاضی و مثلثات: تعداد ترکیبات تعداد معینی از اشیا را گزارش میکند.

ریاضی و مثلثات: تعداد ترکیبات با تکرار را برای تعداد مشخصی از آیتم ها گزارش میکند.

مهندسی: ضرایب حقیقی و خیالی را به یک عدد مختلط تبدیل میکند.

متن: متن را از چندین دامنه و/یا زنجیره ترکیب میکند اما برهان های محدودکننده یا IgnoreEmpty ارائه نمیدهد.

متن: چند آیتم متن را در یک آیتم متن متصل میکند.

سازگاری: بازه اطمینان یک میانگین جمعیت را گزارش میکند. در اکسل 2007 این تابع از نوع آماری بود.

آماری: بازه اطمینان یک میانگین جمعیت را گزارش میکند.

آماری: بازه اطمینان یک میانگین جمعیت را با استفاده از توزیع تی استودنت گزارش میکند.

مهندسی: یک عدد را از یک سیستم اندازه دیگر به سیستم دیگر تبدیل میکند.

آماری: ضریب همبستگی بین دو مجموعه داده را گزارش میکند.

ریاضی و مثلثات: کسینوس یک عدد را گزارش میکند.

ریاضی و مثلثات: کسینوس هذلولی یک عدد را گزارش میکند.

ریاضی و مثلثات: کسینوس هذلولی یک عدد را گزارش میکند.

ریاضی و مثلثات: کتانژانت یک زاویه را گزارش میکند.

آماری: تعداد اعدادی که در یک لیست برهان هستند را میشمارد.

آماری: تعداد ارزش هایی که در یک لیست برهان هستند را میشمارد.

آماری: تعداد سلول های خالی داخل یک محدوده را میشمارد.

آماری: تعداد سلول های داخل یک محدوده که معیار داده شده را برآورده میکنند میشمارد.

آماری: تعداد سلول های داخل یک محدوده که چند معیار داده شده را برآورده میکنند میشمارد.

مالی: تعداد روزها از آغاز دوره کوپن تا تاریخ تسویه را گزارش میکند.

مالی: تعداد روزهای دوره کوپن که شامل تاریخ تسویه میشوند را گزارش میکند.

مالی: تعداد روزها از تاریخ تسویه تا تاریخ کوپن بعدی را گزارش میکند.

مالی: تاریخ کوپن بعدی پس از تاریخ تسویه را گزارش میکند.

مالی: تعداد کوپن های قابل پرداخت بین تاریخ تسویه و تاریخ سررسید را گزارش میکند.

مالی: تاریخ کوپن قبلی پیش از تاریخ تسویه را گزارش میکند.

سازگاری: کوواریانس، میانگین محصولات انحرافات جفت شده را گزارش میکند.  در اکسل 2007 این تابع از نوع آماری بود.

آماری: کوواریانس، میانگین محصولات انحرافات جفت شده را گزارش میکند.

آماری: کوواریانس ساده، میانگین انحرافات محصولات برای هر جفت نقطه داده در دو مجموعه داده را گزارش میکند.

سازگاری: کوجکترین ارزشی که توزیع دوجمله ای تجمعی برای آن کمتر یا مساوی یک ارزش معیار است را گزارش میکند. این تابع در اکسل 2007 از نوع آماری بود.

ریاضی و مثلثات: کسکانت یک زاویه را گزارش میکند.

ریاضی و مثلثات: کسکانت هذلولی یک زاویه را گزارش میکند.

مکعب: نام، دارایی، و اندازه شاخص کلیدی عملکرد (KPI) را گزارش داده و نام و دارایی داخل سلول را نمایش میدهد. KPI یک پارامتر قابل اندازه گیری است، مانند سود ناخالص ماهانه یا گردش فصلی نیروی کار که برای نظارت بر عملکرد یک سازمان کاربردی دارد.

مکعب: یک عضو یا دسته را در یک سلسله مراتب مکعبی گزارش میکند. برای تایید این که عضو یا دسته در مکعب وجود دارد استفاده میشود.

مکعب: ارزش دارای یک عضو را در مکعب گزارش میکند. کاربرد آن جهت تایید این که نام یک عضو درون مکعب وجود دارد و گزارش دارایی ویژه این عضو است.

مکعب: چندم بودن یا رتبه عضو در یک مجموعه را گزارش میکند. برای گزارش یا یا چند المان در یک مجموعه کاربرد دارد مانند بهترین فروشنده یا ده دانش آموز برتر.

مکعب:  از طریق ارسال مجموعه ای از عبارات به مکعب روی سرور، که مجموعه را تشکیل میدهد، و سپس آن مجموعه را به مایکروسافت آفیس اکسل بازمیگرداند،یک مجموعه محاسبه شده از اعضا یا دسته ها را تعریف میکند.

مکعب: تعداد آیتم ها در یک مجموعه را گزارش میکند.

مکعب: ارزش تجمعی یک مکعب را گزارش میکند.

مالی: بهره تجمعی پرداخت شده بین دو دوره را گزارش میکند.

مالی: اصل سرمایه پرداخت شده روی یک وام بین دو دوره را به صورت تجمعی گزارش میکند.

تاریخ و زمان: شماره سریال یک تاریخ به خصوص را گزارش میکند.

تاریخ و زمان: تعداد روزها، ماه ها یا سال های بین دو تاریخ را محاسبه میکند. این تابع در فرمول هایی که باید سن را محاسبه کنید مفید است.

تاریخ و زمان: یک تاریخ در شکل متن را به یک شماره سریال تبدیل میکند.

دیتابیس: میانگین ورودی های دیتابیس انتخاب شده را گزارش میکند.

تاریخ و زمان: یک شماره سریال را به یک روز از ماه تبدیل میکند.

تاریخ و زمان: تعداد روزهای بین دو تاریخ را گزارش میکند.

تاریخ و زمان: تعداد روزهای بین دو تاریخ را بر اساس یک سال 360 روزه گزارش میکند.

مالی: کاهش بهای یک دارایی را در یک دوره زمانی ویژه با استفاده از روش توازن ثابت-کاهشی گزارش میکند.

متن: حروف انگلیسی یا کاتاکانا نیم عرضی (تک بایتی) داخل یک زنجیره کاراکتر را به کارکاترهای عرض کامل (دو بایتی) تبدیل میکند.

دیتابیس: سلول هایی که در دیتابیس حاوی عدد هستند را میشمارد.

دیتابیس: سلول های غیرخالی را در دیتابیس میشمارد.

مالی: کاهش بهای یک دارایی را در یک دوره زمانی مشخص با استفاده از روش توازن کاهشی دوگانه یا روش دیگری که خودتان مشخص کنید گزارش میکند.

مهندسی: یک عدد اعشاری را به عدد دودویی تبدیل میکند.

مهندسی: یک عدد اعشاری را به عدد هگزادسیمال تبدیل میکند.

مهندسی: یک عدد اعشاری را به عدد هشت هشتی تبدیل میکند.

ریاضی و مثلثات: نماینده متنی یک عدد را در مبنای تعیین شده به عدد اعشاری تبدیل میکند.

ریاضی و مثلثات: رادیان ها را به درجه تبدیل میکند.

مهندسی: این که آیا دو ارزش برابر هستند یا خیر را تست میکند.

آماری: مجموع مجذورهای انحرافات را گزارش میکند.

دیتابیس: یک رکورد تکی که با معیار ویژه ای مطابق است را از دیتابیس استخراج میکند.

مالی: نرخ تنزیل برای یک وثیقه را گزارش میکند.

دیتابیس: حداکثر ارزش را از ورودی های منتخب دیتابیس گزارش میکند.

دیتابیس: حداقل ارزش را از ورودی های منتخب دیتابیس گزارش میکند.

متن: یک عدد را با استفاده از فرمت واحد پول دلار $ به متن تبدیل میکند.

مالی: قیمت به دلار را که به عنوان یک تابع بیان شده به یک قیمت به دلار که به صورت یک عدد اعشاری بیان شده تبدیل میکند.

مالی: قیمت به دلار را که به عنوان یک عدد اعشاری بیان شده به یک قیمت به دلار که به صورت یک تابع بیان شده تبدیل میکند.

دیتابیس: یک ارزش در یک فیلد خاص از رکوردها که با معیار دیتابیس مطابق است را چند برابر میکند.

دیتابیس: انحراف استاندارد را بر مبنای نمونه ای از ورودی های منتخب دیتابیس تخمین میزند.

دیتابیس: انحراف استاندارد را بر مبنای کل جمعیت ورودی های منتخب دیتابیس محاسبه میکند.

دیتابیس: اعداد فیلد ستونی رکوردهایی که در دیتابیس با معبار مطابقت دارند جمع میبندد.

مالی: دوره سالانه وثیقه را با پرداخت های دوره ای بهره گزارش میکند.

دیتابیس: واریانس را بر اساس یک نمونه از ورودی های منتخب دیتابیس تخمین میزند.

دیتابیس: واریانس را بر اساس کل جمعیت ورودی های منتخب دیتابیس محاسبه میکند.

تاریخ و زمان: شماره سریال تاریخ که عدد نشان دهنده ماه های قبل یا بعد از تاریخ شروع است را گزارش میکند.

مالی: نرخ موثر بهره سالانه را گزارش میکند.

وب: یک زنجیره رمزگذاری شده URL را گزارش میکند. این تابع در اکسل تحت وب موجود نیست.

تاریخ و زمان: شماره سریال آخرین روز ماه قبل یا بعد از تعداد مشخصی از ماه ها را گزارش میکند.

مهندسی: تابع خطا را گزارش میکند.

مهندسی: تابع خطا را گزارش میکند.

مهندسی: تابع خطای مکمل را گزارش میکند.

مهندسی: تابع مکمل ERF یکپارچه بین  x و بی نهایت را گزارش میکند.

اطلاعات: عدد معادل با یک نوع خطا را گزارش میکند.

افزونه و اتوماسیون: یک عدد را به یورو تبدیل میکند، یک عدد از یورو را به یک واحد پول عضو یورو تبدیل میکند، یا یک عدد از یک عضو واحد یورو  را با استفاده از یورو به عنوان میانجی به یک عضو دیگر تبدیل میکند (مثلث بندی).

ریاضی و مثلثات: یک عدد را به نزدیک ترین عدد صحیح زوج گرد میکند.

متن: همسان بودن دو ارزش متنی را چک میکند.

ریاضی و مثلثات: e به توان یک عدد داده شده را گزارش میکند.

آماری: توزیع نمایی را گزارش میکند.

سازگاری: توزیع نمایی را گزارش میکند. در اکسل 2007 این تابع از نوع آماری بود.

ریاضی و مثلثات: فاکتوریل یک عدد را گزارش میکند.

ریاضی و مثلثات: فاکتوریل دوبل یک عدد را گزارش میکند.

منطق: ارزش منطقی FALSE را گزارش میکند.

آماری: توزیع احتمال F را گزارش میکند.

سازگاری: توزیع احتمال F را گزارش میکند. در اکسل 2007 این تابع از نوع آماری بود.

آماری: توزیع احتمال F را گزارش میکند.

جستجو و ارجاع: یک محدوده از داده را بسته به معیاری که شما تعریف میکنید فیلتر میکند.

وب: دیتای مشخص از محتوای XML را با استفاده از XPath تعیین شده گزارش میکند. این تابع در اکسل تحت وب موجود نیست.

متن:  یک ارزش متنی را داخل یک ارزش دیگر می یابد (حساس به حروف کوچک و بزرگ)

آماری: معکوس توزیع احتمال F را گزارش میکند.

آماری: معکوس توزیع احتمال F را گزارش میکند.

آماری: معکوس توزیع احتمال F را گزارش میکند.

آماری: تبدیل فیشر را گزارش میکند.

آماری: معکوس تبدیل فیشر را گزارش میکند.

متن: یک عدد را بوسیله یک عدد ثابت اعشاری به صورت متن فرمت میکند.

سازگاری: یک عدد را به صورت کاهشی به سمت صفر گرد میکند. در اکسل 2007 و 2010 این تایع از نوع ریاضی و مثلثات است.

 

 

 

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Verified by MonsterInsights