سایت استخدام کارآموز

آموزشگاه زانکو در راستای ارائه خدمات حرفه ای و براساس شعار عملی 0-100 آموزش تا معرفی به بازار کار اقدام به خدمتی جدید تحت عنوان استخدام کارآموز برای شرکت ها و موسسات می نماید.

زانکو چه کارآموزهایی دارد ؟

آموزشگاه زانکو با توجه به تنوع دوره های آموزشی خود به جرات میتواند ادعا کند کاملترین سایت آموزشگاه در ایران است ، از این رو در صورت درخواست سازمان و شرکت ها برای معرفی هنرجو آموزشگاه زانکو اقدام به معرفی کار آموزش در حوزه های مختلف مینماید از جمله رشته های دارای کارآموزی زانکو می توان به :

معرفی به بازارکار هنرجویان زانکو

هنر جویان آموزشگاه زانکو میتوانند با تکمیل فرم مربوط به بخش معرفی به بازار کار در صف مربوط به استخدام قرار گیرند و درصورت درخواست موسسه ی مربوط به رشته ی گذرانده شده توسط شخص در زانکو از طرف زانکو معرفی خواهند شد.


تکمیل فرم معرفی به بازار کار / درخواست استخدام کارآموز – کلیک کنید 


 

0/5 (0 نظر)