دوره رایگان بگیرید!!
راه های دریافت تخفیف / دوره رایگان
1. استوری کردن پست و ارسال اسکرین شات به زانکو
2. منشن کردن بیش از 15 نفر
3.منشن کردن بیش از 10 نفر
4.منشن کردن بیش از 5 نفر
جوایز زانکو
1. پکیج رایگان الکترونیک عمومی
( منشن بیش از 20 نفر کاربر فعال اینستا )
2. منشن بیش از 15 نفر کاربر فعال اینستا
(150 هزار تخفیف تمامی دوره ها )
3. منشن بیش از 10 نفر کاربر فعال اینستا
(100 هزار تخفیف تمامی دوره ها )
4. منشن بیش از 5 نفر کاربر فعال اینستا
(50 هزار تخفیف تمامی دوره ها )

جهت شرکت پیج اینستای مارو دنبال کنید

(https://instagram.com/zancko.ir) دنبال کردن اینستاگرام زانکو (https://instagram.com/zancko.ir) – کلیک کنید